Osteopathie Rotterdam

 • Osteopathie Rotterdam: geen fysiotherapeut, geen manueel therapeut maar ….

  Wie is Osteopathie Rotterdam?
  Osteopathie is een manuele geneeskunde die zich richt op het verbeteren van uw gezondheid. Osteopathie lost geen ziekten op, maar schept voorwaarden voor een beter functioneren. Onze behandeling kan op deze manier bijdragen aan een betere gezondheid en het voorkomen of verminderen van klachten. Bij Osteopathie Rotterdam kan men terecht voor een gerichte aanpak en heldere informatie over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de osteopathie.

  Het team bestaat oa uit Sander, Harold en Helene! Bekijk ze hier.

  Verschil Osteopaat en Fysiotherapeut
  Wij hebben een unieke kijk op gezondheid. In de meeste gevallen kunnen wij een oplossing bieden voor reeds lang bestaande klachten. Het verschil met andere disciplines uit zich voornamelijk in het doelgericht handelen en het stellen van een duidelijke diagnose. Onze osteopaten zijn op zoek naar de mogelijke oorzaak van een klacht en pakken die oorzaak aan.

  Daar waar een fysiotherapeut zich bijvoorbeeld bij de aanpak van een schouderprobleem met name richt op de betrokken schouder, kan een osteopaat zich richten op een structuur die buiten de betrokken schouder ligt maar wel een relatie heeft met die schouder. Kort gezegd: een fysiotherapeut richt zich op het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de spieren, pezen, banden en gewrichten. Een osteopaat richt zich niet enkel op het bewegingsapparaat, maar kijkt ook naar andere systemen.

  Belangrijk binnen een osteopathische behandeling is de onderlinge relatie tussen verschillende structuren. Hierdoor verschilt het klinisch redeneren wezenlijk van dat van een fysiotherapeut. Door deze invalshoek kan de osteopaat van toegevoegde waarde zijn binnen de gezondheidszorg.

  Wat is jullie visie?
  Onze visie op goede zorg is zorg waar de patiënt centraal staat, deze gehoord wordt in haar hulpvraag, juist wordt geïnformeerd en tijdig en effectief wordt behandeld. Hierbij is samenwerken met andere disciplines onontbeerlijk voor het bereiken van een optimaal resultaat en tevreden patiënten en osteopaten. Osteopathie Rotterdam werkt samen met diverse zorgprofessionals.

  Wat kan de klant verwachten?
  De klant kan bij ons terecht voor heldere informatie over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de osteopathie. De basis van onze aanpak is het osteopathisch redeneren met de hulpvraag van de patiënt centraal en met onze diagnose en behandeling als sluitstuk, met een kritische blik naar de effectiviteit van ons handelen.

  Wij vinden het belangrijk dat onze klanten goed geïnformeerd worden en dat zij een duidelijk beeld krijgen over de mogelijkheden van onze osteopathische aanpak. Wij leveren graag een bijdrage aan het welbevinden van onze klanten.

  Voor de kosten verwijzen wij graag naar www.osteopathie-rotterdam.nl

  Meer informatie
  Osteopathie Rotterdam
  Mia van IJperenplein 72 | 3065 JK Rotterdam
  010 413 4540 | info@osteopathie-rotterdam.nl
  osteopathie-rotterdam.nl

  Filosofie FT|PT.